Αναπληρώσεις του μαθήματος Κριτική Κοινωνική Εργασία και Μειονότητες

Την Παρασκευή 19/04/24 και ώρες 15.00-18.00 και 18.00-21.00 θα πραγματοποιηθούν δύο αναπληρώσεις του μαθήματος Κριτική Κοινωνική Εργασία και Μειονότητες στο Α Προκατ. Η Διδάσκουσα Α. Μερτζανίδου