Αναβολή μαθήματος “Κοινωνία, εκπαίδευση και περιβάλλον”

Ανακοινώνεται ότι λόγω απουσίας του διδάσκοντα στο εξωτερικό το μάθημα της Παρασκευής 16/02 αναβάλλεται. Για την ημερομηνία αναπλήρωσής του θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.