«Αποτελεσματική οριοθέτηση και επίλυση συγκρούσεων»

Ημερομηνία διεξαγωγής Τετάρτη 26 Απριλίου 2023. Διάρκεια : 12:00 – 14:00 Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 25/04/2023 στο email: dosyp@duth.gr Στο e-mail να αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τμήμα φοίτησης, τηλέφωνο επικοινωνίας και ο τίτλος του εργαστηρίου.