ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τυπικούς λόγους το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας αποσύρει την υποστήριξή του στην παροχή εθελοντικής εργασίας στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2022 -2023

Προθεσμίες-Προϋποθέσεις Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 έως και την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Για την Κομοτηνή: 2541079028, 2531039211, […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝΤΕΣ(ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ-ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ) ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών(έχουν περατώσει) κι έχουν εξεταστεί με επιτυχία στα απαιτούμενα μαθήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορούν να αιτηθούν, εφόσον το επιθυμούν, Βεβαίωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ). ΣΥΝΗΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ Από τη Γραμματεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝΤΕΣ(ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ) ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ .

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών(έχουν περατώσει) κι έχουν εξεταστεί με επιτυχία στα παρακάτω μαθήματα μπορούν να αιτηθούν, εφόσον το επιθυμούν, Βεβαίωση Πληροφορικής (ECDL): Πληροφορική ΙΙ, Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ι, Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ, Πληροφορική Ι Από τη Γραμματεία

Παράταση ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαθημάτων από 26/5 – 05/06/2023

Οι προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να ανατρέξουν στα αρχικά emails που είχαν λάβει για το αρχικό διάστημα αξιολόγησης (10/4 εως 12/5 2023) και με εκείνες τις πληροφορίες (link και tokens) μπορούν να ξαναμπούν όσες και όσοι δεν το είχαν κάνει.