‘Φύλο και Ισότητα’ (26/2) και ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια βίου Μάθηση’ (23/2)

Τα μαθήματα ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια βίου Μάθηση’ (23/2) και Φύλο και Ισότητα’ (26/2) θα πραγματοποιηθούν κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Η Διδάσκουσα ΚΑΛΦΑ ΜΑΡΙΑ