Προσκλήσεις Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων ΜΦ, ΔΠΜΣ “Περιβάλλον και Ανάπτυξη”

Το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής κατευθύνσεις: 1. Περιβάλλον και Ανάπτυξη 2. Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Ιστοσελίδα Προγράμματος http://environ.survey.ntua.gr/ Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ του ΕΜΠ “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” Τηλ. 210 – 772 2776