Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2023. Το ΔΔΠΜΣ είναι ένα μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρεται από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί με κριτήρια επιλογής πτυχιούχοι τμημάτων λογοθεραπείας, φιλολογίας, κοινωνικής εργασίας, ξένων γλωσσών, παιδαγωγικών τμημάτων, ιατρικής, ψυχολογίας και άλλων συναφών επιστημών, που επιθυμούν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους πάνω στη λογοθεραπεία, την ειδική εκπαίδευση, τη διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών της ομιλίας, ακοής, κατάποσης και μη λεκτικής επικοινωνίας. Οι διδάσκοντες είναι διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι καθηγητές στη Λογοπαθολογία, Μαθησιακές Γλωσσικές Δυσκολίες, Ειδική Παιδαγωγική, Γλωσσολογία, ΩΡΛ/ Ακοολογία, Νευρολογία/ Νευροεπιστήμες, και Ψυχοπαθολογία. Το δικαίωμα διορισμού των πτυχιούχων του ΔΔΠΜΣ ως εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής είναι κατοχυρωμένο (ΦΕΚ 1217/Β/10-4-2019). Οι απόφοιτοι θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μονάδες και δομές που παρέχουν υπηρεσίες λόγου και επικοινωνίας σε άτομα με αναπηρίες και/ ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), ΣΜΕΑΕ, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας, κλινικές, νοσοκομεία κλπ. Επίσης, θα μπορούν να στελεχώσουν δημόσιους φορείς εκπαίδευσης και υγείας, ερευνητικά κέντρα, ΜΚΟ και ιδιωτικούς φορείς, που παρέχουν έργο στο πεδίο της αντιμετώπισης και αποκατάστασης των προβλημάτων λόγου και επικοινωνίας παιδιών και ενηλίκων. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί με κριτήρια επιλογής πτυχιούχοι τμημάτων λογοθεραπείας, παιδαγωγικών τμημάτων, όπως και ιατρικής, φιλολογίας, γλωσσολογίας και άλλων συναφών επιστημών. Για να κάνετε αίτηση, επισκεφθείτε τώρα την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος www.uom.gr/cds . Πληροφορίες: Γραμματεία ΔΔΠΜΣ Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Tηλ.: 2310 891 155 E-mail: cds@uom.edu.gr