ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝΤΕΣ(ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ-ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ) ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών(έχουν περατώσει) κι έχουν εξεταστεί με επιτυχία στα απαιτούμενα μαθήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορούν να αιτηθούν, εφόσον το επιθυμούν, Βεβαίωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ). ΣΥΝΗΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ Από τη Γραμματεία