Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας οργανώνει και υλοποιεί από 2020 το Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση-Ένταξη Ετεροτήτων», http://pms.socadm.duth.gr  , ενώ ολοκληρώνεται ο κύκλος διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Πολιτική».

Επίσης συμμετέχει επίσης στα κάτωθι Διατμηματικά Π.Μ.Σ.:

  1. «Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», με επισπεύδον το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.
  2. «Συμβουλευτική (Counseling)», με επισπεύδoν Τμήμα το ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ και συνεργαζόμενο το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.
  3. «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες» με επισπεύδον το Τμήμα Φυσικής του ΔΙΠΑΕ και συνεργαζόμενα το Τμήμα Χημείας καθώς και το Τμήμα Φυσικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Συνοδευτικό Υλικό

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Οδηγό και Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Κανονιστική
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Έγκριση Προκήρυξης
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τις Αντιλήψεις
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη Συγκρότηση
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Συνέδριο
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Εισήγηση για άρθρο 64 προς Σύγκλητο