Ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Περικλής Πολυζωίδης

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών και είναι το πρώτο που προσέφερε πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία στην Ελλάδα.

Στόχοι του Τμήματος είναι η προαγωγή της έρευνας στην κοινωνική εργασία και η προετοιμασία των φοιτητριών και φοιτητών για τη μελλοντική τους εξέλιξη σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Η λήψη πτυχίου συνεπάγεται μεταξύ άλλων επιτυχή ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, η οποία οδηγεί σε απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

Η ποιότητα του προγράμματος σπουδών αποτυπώνεται τόσο στη διαχρονική άνοδο της βάσης εισαγωγής όσο και εξαιρετικά υψηλό ποσοστό άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης.