Καριέρα

Το πτυχίο έχει ισχύ Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων του Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ. (απόφοιτοι 2020-2021) το 85% των αποφοίτων εργάζεται και μάλιστα το 82% απο αυτούς δούλευε ήδη μέσα στο πρώτο έτος μετά την αποφοίτηση. Ενδεικτικά αναφέρονται εργαζόμενοι/ εργαζόμενες ως Κοινωνικοί Λειτουργοί σε Κ.Π.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π. Α.Μ.Ε.Α., κέντρα Αυτισμού, διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ, Κοινωνικής  Πρόνοιας, υποδοχής μεταναστών, υποδοχής προσφύγων, μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Διαχείριση κρίσεων, ψυχαγωγία), κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, φιλανθρωπικό σωματείο, ΚΕ.ΘΕ.Α., πρόγραμμα στέγασης και εργασίας αστέγων,  σύλλογο γονέων και φίλων ατόμων με αυτισμό,  δομή ασυνόδευτων ανήλικων, κλινική ψυχικής υγείας, περιφέρεια Α.Μ.Θ., σχολικό δίκτυο εκπαιδευτικής υποστήριξης (Β’ βάθμια εκπαίδευση).

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Την ευθύνη για το Erasmus+ στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας έχουν οι:

Καθηγήτρια Σεβαστή Χατζηφωτίου schatzif@sw.duth.gr

Καθηγήτρια Αγάπη Κανδυλάκη  akandila@sw.duth.gr

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://erasmus.duth.gr

Η Παιδαγωγική επάρκεια απονέμεται στους φοιτητές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΦΕΚ ΠΔΕ ΤΚΕ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (Ν. 5029)

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που εξετάζονται με επιτυχία τα παρακάτω μαθήματα αποκτούν Βεβαίωση Πληροφορικής (ECDL)

Κωδικός

Μάθημα

Μονάδες ECTS

Ώρες Διδασκαλίας

Ζ8-2019

Πληροφορική ΙΙ

3

3

Ε6-2019

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ι

5

3

ΣΤ7-2019

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ

5

3

ΣΤ11-2019

Πληροφορική Ι

3

3

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας οργανώνει και υλοποιεί το Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση-Ένταξη Ετεροτήτων», https://pms.sw.duth.gr/pmssw2/index.php/el/ 

Επίσης συμμετέχει στα κάτωθι Διατμηματικά Π.Μ.Σ.:

  1. «Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», με επισπεύδον το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.
  2. «Συμβουλευτική (Counseling)», με επισπεύδoν Τμήμα το ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ και συνεργαζόμενο το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.
  3. «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες» με επισπεύδον το Τμήμα Φυσικής του ΔΙΠΑΕ και συνεργαζόμενα το Τμήμα Χημείας καθώς και το Τμήμα Φυσικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Το Τμήμα ενθαρρύνει την ανάπτυξη της έρευνας μέσω της παρακολούθησης Διδακτορικών Διατριβών.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρώσει οι εξής Διδάκτορες: 

Α/Α

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

 ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ

1.     

Καραγιάννη Γραμματούλα

Η αποκεντρωμένη διαχείριση της περιβαλλοντικής πολιτικής από τη γένεση των περιφερειών ως σήμερα

16-09-2020

2.       

Κατσιάνη Όλγα

Γυναίκες της μειονότητας στο πολιτικό προσκήνιο: Αφηγήσεις Ζωής

16-09-2020

3.       

Κοκκίνη Ελευθερία

Εξάρτηση, θάνατος και πένθος: Οι επιπτώσεις του θανάτου στη διάρκεια της χρήσης και της θεραπείας

05-10-2022

4.     

ΛΕΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Μονάδων Υγείας-Η Ελληνική Περίπτωση.

01-02-2023

5.       

Μαυριδόγλου Γεώργιος  

Σχέση Παροχής Υγείας  και Εισφορών Ασφάλισης Υγείας στον Ελληνικό Πληθυσμό

24-06-2021

6.       

Μαυρίδου Αικατερίνη

Η Ελληνική Φορολογική Διοίκηση υπό  το πρίσμα της διασφάλισης των δημοσίων εσόδων, της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, της ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης και της αξιοποίησης των νέων πληροφοριακών συστημάτων

05-10-2022

7.       

Οικονόμου Αικατερίνη

Κοινωνική Εργασία και Ασυνόδευτα Παιδιά Αιτούντα Άσυλο: Προκλήσεις, δυσκολίες, ευκαιρίες μέσα από τον “λόγο” των επαγγελματιών και των παιδιών

16-09-2020

8.       

Χαλκιάς Δημήτριος

Η ενδικοφανής προσφυγή ως μορφή εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών στη φορολογική νομοθεσία

16-09-2020

Περισσότερες πληροφορίες αναρτώνται στον Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών.

Λήψη Αρχείου

Το Τμήμα ενθαρρύνει την ανάπτυξη της έρευνας μέσω της διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής έρευνας. Περισσότερες πληροφορίες αναρτώνται στον Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών.

Περισσότερες πληροφορίες αναρτώνται εδώ.