Η εγγραφή́ των πρωτοετών φοιτητών/τριών γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://eregister.it.minedu.gov.gr

(Σε περίπτωση έλλειψης Α.Μ.Κ.Α. επικοινωνήστε με τη γραμματεία)

 

Μετά την εγγραφή:

Αίτηση στο  http://academicid.minedu.gov.gr/ για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα/ΠΑΣΟ

Καθημερινή παρακολούθηση των Ανακοινώσεων του Τμήματος στον ιστότοπο

Προσεκτική ανάγνωση του προγράμματος σπουδών

 

Δήλωση μαθημάτων


Η δήλωση γίνεται από την πλατφόρμα students.duth.gr

Η περίοδος δήλωσης μαθημάτων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία

Προσοχή! Παράλειψη Δήλωσης για 2 συνεχόμενα εξάμηνα συνεπάγεται διαγραφή από το Τμήμα!

Προσοχή! Δεν υποστηρίζεται δήλωση από κινητό τηλέφωνο!

 

Δήλωση Συγγραμμάτων Εξαμήνου στην πλατφόρμα ΕΥΔΟΞΟΣ

Εγγραφή μέσω της πλατφόρμας E class  στα μαθήματα της Δήλωσης Μαθημάτων

για πληροφόρηση και επικοινωνία με τις/τους διδάσκουσες/οντες 

 

Προγραμματισμός χρόνου με βάση το Ετήσιο Ημερολόγιο Αργιών

Παρακολούθηση των διαλέξεων με βάση το Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Συμμετοχή στις εξετάσεις σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξεταστικής που ανακοινώνεται στο τέλος του εξαμήνου

 

Επισκεφτείτε το ΔΠΘ για να δείτε τις: