Η Γραμματεία εξυπηρετεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή 11.00-13.00.

E-mail Γραμματείας: secr@sw.duth.gr 

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Μέκος 2531039409, kmekos@admin.duth.gr

Φοιτητικά θέματα: Μαρία Αντωνιάδου, 2531039412, mantonia@affil.duth.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ