Αρχική

Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, το οποίο ιδρύεται μετά την τριχοτόμηση του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Το Τμήμα είναι το παλαιότερο που προσφέρει πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο αντικείμενο της Κοινωνικής εργασίας (ήδη από το 1996) μέσα από μια περισσότερο ολιστική και διεπιστημονική οπτική.

Έχει έναν ισχυρό διεπιστημονικό προσανατολισμό, που υποστηρίζει τις σπουδές της κοινωνικής εργασίας, αφενός προσδίδοντας εμβάθυνση στη μεθοδολογία, τη θεωρία και την πρακτική της και αφετέρου εξειδικεύοντας σε πεδία όπως η κλινική κοινωνική εργασία, η κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση, η κοινωνική εργασία με μειονότητες, ευάλωτες ηλικιακές ομάδες και σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, αλλά και η Διεθνής και Συγκριτική Κοινωνική εργασία που εμπλουτίζεται με  συμβολές  από τη μελέτη της οργάνωσης της Διεθνούς κοινωνίας και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τμήμα συγκεντρώνει ακαδημαϊκό προσωπικό με φόντο σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών επιστημών, όπως η κοινωνική πολιτική, η κοινωνιολογία, το δίκαιο, και η κοινωνική ψυχολογία, και οι διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές.

 Αυτές οι ιστοσελίδες παρέχουν πληροφορίες για τη δομή του Τμήματος, τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και τις ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και για το ακαδημαϊκό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.