Κολιδάκης Στυλιανός

Φωτογραφία HTML tutorial 2531039404
HTML tutorial stkolida@sw.duth.gr
HTML tutorial Παρασκευή 18.00-21.00
HTML tutorial Παναγή Τσαλδάρη 1, Κομοτηνή.
  HTML tutorial   HTML tutorial   HTML tutorial   HTML tutorial   HTML tutorial

Ο Στυλιανός Κολιδάκης αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενώ συνέχισε τις μεταπτυχιακές του στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, γνωστικό αντικείμενο Μοντελοποίηση Συστημάτων Μεταφοράς με χρήση Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης και μιλάει άπταιστα Αγγλικά. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής με γνωστικό αντικείμενο την «Ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση υβριδικών μεθόδων πρόβλεψης μεταφορικής ζήτησης με έμφαση στην ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης» ενώ διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με γνωστικό πεδίο θέσης την Πληροφορική.

Εργάζεται ως Δημόσιος Υπάλληλος στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας με ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής και κύρια καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας από το 2015 ενώ έχει πολυετή εμπειρία και συμμετοχή στο σχεδιασμό, στη διοίκηση και στην υλοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων συγχρηματοδοτούμενων έργων. Επίσης, διαθέτει πλούσιο διδακτικό έργο με 15-ετή διδακτική εμπειρία σε διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης (Δευτεροβάθμια, Μεταλυκειακή, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης).

Εργασίες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

1. “Road Traffic Forecasting – A Hybrid Approach Combining Artificial Neural Network with Singular Spectrum Analysis”, S. Kolidakis, G. Botzoris, V. Profillidis, P. Lemonakis, Economic Analysis and Policy, Vol. 64, pp. 159-171, 2019.
https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.08.002

2. “Real-time Intraday Traffic Volume Forecasting – A Hybrid Application Using Singular Spectrum Analysis and Artificial Neural Networks”, S. Kolidakis, G. Botzoris, V. Profillidis, A. Kokkalis, Periodica Polytechnica Transportation Engineering, Vol. 48 No. 3 (2020), pp. 226 – 235.
https://doi.org/10.3311/PPtr.14122

3. Identifying the Optimum Forecasting Horizon to Apply the Singular Spectrum Analysis on Daily Road Traffic Volume Forecasts, S. Kolidakis, G. Botzoris, Mathematical Modelling of Engineering Problems Vol. 8, No. 3, June, 2021, pp. 393-402.
https://doi.org/10.18280/mmep.080308

Εργασίες σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

1. “Real-time Road Traffic Forecasts – A Hybrid Approach using Artificial Intelligence and Singular Spectrum Analysis”, S. Kolidakis, G. Botzoris, V. Profillidis, P. Lemonakis, 5th Conference on Economics of Natural Resources and the Environment, University of Thessaly – Department of Economics, Volos, Greece, pp. 165-174, November 1-3, 2018.

2. “Artificial Neural Networks: A Modern Tool for Empirical Modelling of Transport Demand”, V. Profillidis, G. Botzoris, S. Kolidakis, 5th Conference on Economics of Natural Resources and the Environment, University of Thessaly – Department of Economics, Volos, Greece, pp. 185-193, November 1-3, 2018.

3. “Enhanced Air Traffic Demand Forecasting Using Artificial Intelligence”, S. Kolidakis, G. Botzoris, 6th QUAESTI Scientific Conference – Multidisciplinary Studies and Approaches, University of Žilina, Slovakia, pp. 126-131, December 10-15, 2018.
https://doi.org/10.18638/quaesti.2018.6.1.383

4. “Hybrid Methodology for Improving Air Traffic Demand Forecasts”, Stylianos Kolidakis, George Botzoris, Vassilios Profillidis, 9th International Congress on Transportation, Athens, Greece, October 24 – 25, 2019.

5. “Intelligent Infrastructure Support Software using Singular Spectrum Analysis and Artificial Neural Networks: Applications on Transportation Forecasting”, Kolidakis S.Z., Botzoris G.N., Profillidis V.A. and Balopoulos V.D., International Conference on Mobile Computing and Sustainable Informatics, (ICMCSI 2020), Lalitpur, Nepal, January 23-24, 2020.

6. “Εκπαίδευση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων ως εργαλείο πρόβλεψης επιλογής μέσου σχολικής μετακίνησης”, Κορνηλία Μαρία Κοτούλα, Στυλιανός Κολιδάκης, Γεώργιος Μποτζώρης, Γεωργία Αϋφαντοπούλου, 10o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, Ρόδος, Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2021.

Κεφάλαιο σε Διεθνή Συλλογικό Τόμο

1. Κατόπιν πρόσθετης αξιολόγησης, η εργασία “Intelligent Infrastructure Support Software using Singular Spectrum Analysis and Artificial Neural Networks: Applications on Transportation Forecasting” επιλέχθηκε προς δημοσίευση, ως κεφάλαιο, στη σειρά συλλογικών τόμων Innovations in Communication and Computing του εκδοτικού οίκου Springer: Chapter 44 Intelligent Infrastructure Support Software Using Singular Spectrum Analysis and Artificial Neural Networks: Applications on Transportation Forecasting, J. S. Raj (ed.), International Conference on Mobile Computing and Sustainable Informatics, EAI/Springer Innovations in Communication and Computing
https://doi.org/10.1007/978-3-030-49795-8_44

Εργασίες σε Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια

1. “Ανάλυση και σε Πραγματικό Χρόνο Πρόβλεψη του Κυκλοφοριακού Φόρτου Οδών με Χρήση Υβριδικών Μεθόδων Επεξεργασίας Διελεύσεων Οχημάτων”, Σ. Κολιδάκης, Γ. Μποτζώρης, K. Adjenughwure, Β. Προφυλλίδης, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Λάρισα, Οκτώβριος 2018.

2. “Πρόβλεψη της μεταφορικής ζήτησης στην εποχή της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων”, Σ. Κολιδάκης, Γ. Μποτζώρης, Β. Προφυλλίδης, Α. Κοκκάλης, Β. Παπαδόπουλος, 11η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα, σελ. 345-356, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2019.

Υπό κατασκευή.