Πύλη Αποφοίτων

Η πύλη των αποφοίτων προορίζεται να διευκολύνει την επικοινωνία των αποφοίτων με το Τμήμα καθώς και μεταξύ τους, ακόμη και πολλά χρόνια μετά την αποφοίτηση. Η πύλη παραμένει προς το παρόν ανενεργή.