ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΕΚΔΟΣΗ-ΠΠΔΕ

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και ενδιαφέρονται να αιτηθούν την περάτωση σπουδών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας, μπορούν ταυτόχρονα, να στείλουν συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση . Από τη Γραμματεία