Ανακοίνωση για αναπλήρωση μαθήματος από τον διδάσκοντα, Αν. Καθηγητή, κ. Σ. Κ. Σέρμπο

Την Πέμπτη 12/1 και ώρα 15:00μμ στην Α΄ ΠΡΟΚΑΤ θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του υποχρεωτικού μαθήματος Γ’ Εξαμήνου «ΕΕ: Ιστορία, Θεσμοί, Πολιτικές».