ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ κας Α. ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ

Το μάθημα “Κοινωνική Εργασία και Πολυπολιτισμικότητα”  θα ξεκινήσει την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022.