Απόφαση για εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ.έτους 2021 2022

Η συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ., στην υπ. αριθμ. 43/23-02-2022 συνεδρίασής της, αφού έλαβε υπόψη της ότι ορισμένοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες συμμετείχαν στην εξαταστική του χειμερινού εξαμήνου 2021 – 2022, χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει δηλώσεις μαθημάτων, αποφάσισε ότι πρέπει να δηλωθούν τα μαθήματα που επιθυμούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2022. Αποτελεί δική τους υποχρέωση να επικοινωνήσουν με το/τη διδάσκοντα/ουσα για να ενημερωθούν ποιες ενέργειες οφείλουν να κάνουν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιτυχούς εξέτασης του μαθήαμτος.

Οι διδάσκοντες/ουσες που έχουν την ευθύνη των παραπάνω μη δηλωθέντων μαθημάτων οφείλουν να ενημερώσουν τους /τις φοιτητές/τριες για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση.