Διιδρυματικό Πρόγραμμα Σπουδών Συμβουλευτική (Counselling)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική» (Counselling), είναι Διιδρυματικό Πρόγραμμα των Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Το ανωτέρω ΔΠΜΣ είναι διετές, οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στη «Συμβουλευτική» με τις τρεις προσφερόμενες ειδικεύσεις: «Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση», «Συμβουλευτική Ψυχολογία» και «Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία». Η Ίδρυση του ΔΠΜΣ «Συμβουλευτική» εγκρίθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με την υπ΄ αρ. 259/30-06-2020 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ [ΦΕΚ 2980/20-07-2020, τ.Β’] και ο Κανονισμός λειτουργίας του εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 260/30-06-2020 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ [ΦΕΚ 2924/17- 07-2020, τ.Β’].
Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 προβλέπεται η εισαγωγή τριάντα έξι (36) φοιτητών/τριών ως εξής: δώδεκα (12) για την ειδίκευση «Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση», δώδεκα (12) για την ειδίκευση «Συμβουλευτική Ψυχολογία» και δώδεκα (12) για την ειδίκευση «Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία».
Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων ανά ειδίκευση το απαιτεί, ενδέχεται να υπάρξει διαφοροποίηση ως προς την κατανομή των εισακτέων ανά ειδίκευση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται για πληροφορίες και παραλαβή του εντύπου αίτησης:

α) τη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Ναυαρίνου 13α, Ισόγειο – γραφείο 3 (Πληροφορίες: Ελένη Σωτηρίου, τηλέφωνο: 210 3688095) και

β) τηνιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: https://counselling.ecd.uoa.gr καθώς και τις ιστοσελίδες των συνεργαζομένων
Τμημάτων: www.ecd.uoa.gr, www.sw.duth.gr και www.psychology.uoc.gr.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση Υποψηφιότητας