Δοκιμαστικό μάθημα υποψηφίας

Σας ενημερώνουμε ότι το δοκιμαστικό μάθημα της υποψήφιας κας Παναγιώτας Σεχίδου για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Θεραπευτικές Προσεγγίσεις μέσω της Τέχνης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας», θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 12.00-13.00 μ.μ. στην αίθουσα Α’ ΠΡΟΚΑΤ του Τμήματος, Π. Τσαλδάρη 1, Κομοτηνή με θέμα: «Θεραπευτικές Προσεγγίσεις μέσω της Τέχνης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας», το οποίο επιλέχθηκε από την Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 43/23-02-2022 συνεδρίασή της.
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το δοκιμαστικό μάθημα να προσέλθουν κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Χαράλαμπος Πουλόπουλος