Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα της σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση.