Φοιτητική Μέριμνα

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται, με βάση ορισμένες προϋποθέσεις που καθορίζει ο νόμος, δωρεάν σίτιση και στέγαση, την οποία παρέχει το Πανεπιστήμιο στις φοιτητικές λέσχες και εστίες, που λειτουργούν ανά τις πόλεις με την ευθύνη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.

Για την κάλυψη των αναγκών σίτισης και στέγασης των φοιτητών που δικαιούνται, υπάρχουν σήμερα εστιατόρια και φοιτητικές εστίες. Στην Κομοτηνή το εστιατόριο έχει δυνατότητα σίτισης δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) φοιτητών και οι φοιτητικές εστίες στην Πανεπιστημιούπολη είναι δυναμικότητας επτακοσίων (700) κλινών. Επίσης στους προπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται δελτία μειωμένων εισιτηρίων για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες. Τέλος, το Πανεπιστήμιο εξασφαλίζει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όσους φοιτητές δεν έχουν άλλου είδους ασφάλεια.

Υπεύθυνο προσωπικό:

Ουρανία Πουφινά, Τηλ: 25310 39211-39212, Fax: 25310 39213

Μαρία Βουτσά, Τηλ: 25410 79028, Fax: 25410 79028