Κωνσταντίνος Μέκος, Γραμματέας, 2531039409,  kmekos@admin.duth.gr

Φοιτητικά θέματα, 2531039412, mantonia@affil.duth.gr