Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “Διεκδίκηση και ο ρόλος της στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης”

Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας ΔΠΘ διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “Διεκδίκηση και ο ρόλος της στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης” Πέμπτη 11 Μαΐου, ώρα 15:00 Δηλώσεις συμμετοχής στο email: dosyp@duth.gr με θέμα “Διεκδίκηση” αναφέροντας ονοματεπώνυμο, τμήμα φοίτησης, τηλέφωνο επικοινωνίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. με θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2026.

Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω της διεξαγωγής Βουλευτικών εκλογών (Μαΐου 2023)

Η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι την 21η Μαΐου 2023 θα διεξαχθούν Βουλευτικές εκλογές, οπότε κρίνεται αναγκαία η αναστολή του εκπαιδευτικού έργου και ύστερα από διεξοδική συζήτηση, αποφάσισε, λόγω των εκλογών που θα διεξαχθούν, την αναστολή του εκπαιδευτικού έργου από την Παρασκευή 19 έως και τη Δευτέρα 22 Μαΐου […]

«Αποτελεσματική οριοθέτηση και επίλυση συγκρούσεων»

Ημερομηνία διεξαγωγής Τετάρτη 26 Απριλίου 2023. Διάρκεια : 12:00 – 14:00 Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 25/04/2023 στο email: dosyp@duth.gr Στο e-mail να αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τμήμα φοίτησης, τηλέφωνο επικοινωνίας και ο τίτλος του εργαστηρίου.