Ανακοίνωση από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μπορείτε να λάβετε τις βεβαιώσεις παρακολούθησης για το σεμινάριο με θέμα “Προκλήσεις της καθημερινότητας για τα άτομα με προβλήματα όρασης”, από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κα Ανδριάνα Δελέγκου, γραφείο 13, καθημερινά 10:00-14:00). Από τη Γραμματεία