Ανακοίνωση διδάσκοντα κ. Ν. Πολύζου, Καθηγητή

Ανακοινώνεται, από το καθηγητή Νίκο Πολύζο, ότι λόγω μη διενέργειας των μαθημάτων, εξαιτίας των εκλογών, στο υποχρεωτικό μάθημα Πολιτικής Υγείας, αυτά θα αναπληρωθούν με ‘διπλό’ μάθημα 23/10/23 14.00-20.00 και 3/11/23 12.00-15.00 στην Προκάτ Α. Τα μαθήματα στο επιλογής μάθημα Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ξεκινούν 23/10/23 12.00-14.00, ανεξαρτήτως έναρξης ή/και λήξης των δηλώσεων μαθημάτων, ενώ η περαιτέρω αναπλήρωσή του-ς θα κανονιστεί, μαζί με άλλα, στις 23/10/23.