Ανακοίνωση για έναρξη μαθημάτων της κας Ε. Κατσαμά, Επ. Καθηγήτριας

Τα μαθήματα της Επίκουρης Καθηγήτριας Ειρήνης Κατσαμά, θα πραγματοποιηθούν κανονικά στις 15 και 16 Φεβρουαρίου και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες να εγγραφούν στο eclass των υπό παρακολούθηση μαθημάτων. Η Διδάσκουσα