ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ

Ανακοινώνεται ο σύνδεσμος συμμετοχής στην έρευνα μεταπτυχιακής φοιτήτριας (Τζιμογιάννη) σχετικά με την παιδική κακοποίηση. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyotP2PlLhKaZFw_r2f0CIchLaFsEydgCCRvs_7PoTxXzo6A/viewform?usp=sf_link Η ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας συναδέλφων είναι μια κορυφαία διαδικασία ηθικού και επιστημονικού περιεχομένου, σας παρακαλώ για μαζική συμμετοχή. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Περικλής Πολυζωίδης