ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

https://duth.gr/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%89%ce%bd-%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84%cf%89%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%89%ce%bd-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b7%ce%bd%ce%b7%cf%83