Ανακοίνωση για την έναρξη του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

Η έναρξη του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (6ου εξαμήνου) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Μαρτίου, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Ο διδάσκων, Μαργουνάκης Δημήτριος