ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες που πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση ότι το Σάββατο 25-11-2023 και ώρα 12.00 θα υλοποιηθεί διά ζώσης το Σεμινάριο με εισηγητή τον Δρ. Φράγκο Σταύρο στο αμφιθέατρο του Τμήματος. Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης