Αναπλήρωση του μαθήματος «Εκπαίδευση ενηλίκων-Διά βίου μάθηση»

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαίδευση ενηλίκων-Διά βίου μάθηση», θα πραγματοποιηθεί μία ακόμη αναπλήρωση στις 26/04/2024, μετά το πέρας του μαθήματος, στην ίδια αίθουσα. Με εκτίμηση Η Διδάσκουσα ΚΑΛΦΑ ΜΑΡΙΑ