Χορήγηση 3 προπτυχιακών υποτροφιών από τα έσοδα του Κληροδοτήματος “Κλέαρχου Τσουρίδη” για το ακαδ. έτος 2022-2023″.

Δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 2782/15.03.2024(ΑΔΑ: 6ΩΨΚ46ΝΚΠΔ-ΣΡΖ) Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων χωρίς Διαγωνισμό για τη Χορήγηση ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ», ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022-2023. Με εκτίμηση, Αλεξάνδρα Κυτίνου Προϊσταμένη Τμήματος Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών Διεύθυνση Υποτροφιών ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (I.K.Y.) Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία T +30 210 3726302 kytinou@iky.gr | www.iky.gr|