Δωρεάν συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών/ριών των τμημάτων που συνδιοργανώνουν το ΔΔΠΜΣ Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες-Δωρεάν συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών/ριών

Η Οργανωτική Επιτροπή του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Επιστημών μέσω Σύγχρονων Τεχνολογιών αποφάσισε να προσφέρει στους προπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες των τμημάτων που συνδιοργανώνουν το ΔΔΠΜΣ Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες δωρεάν την συμμετοχή. Η διεύθυνση που μπορούν οι προπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες να δηλώσουν την συμμετοχή τους: https://confdst.ihu.gr/engrafi-symmetochis-proptychiakou-foititi/ Με εκτίμηση, Βασίλης Τσιάντος. Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής.