” Ευκαιρίες Εθελοντισμού στο Εξωτερικό || AIESEC ΔΠΘ “

Περισσότερες Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο https://aiesec.gr/ .