Διεξαγωγή έρευνας

Ονομάζομαι Πολυξένη Ψαθάκη και είμαι φοιτήτρια στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου» του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών μου σπουδών, εκπονώ έρευνα για τη διπλωματική μου εργασία με τίτλο: «Η επίδραση της οικογενειακής λειτουργίας στην ψυχική ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη συμπεριφορών υπερφαγίας σε νεαρούς ενήλικες 18-21 ετών».       Η επίβλεψη της ανωτέρω εργασίας γίνεται από την εποπτεία της καθηγήτριας Δρ. Άντριας Χριστοδούλου. Η μελέτη αυτή έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή Αξιολόγησης του τμήματος Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπεριφοράς και από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.       Η έρευνα θα ακολουθήσει τους κώδικες δεοντολογίας, λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε τα κριτήρια εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι ανώνυμη και οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο της έρευνας και θα είναι εμπιστευτικές. Πρόσβαση στις πληροφορίες που θα δοθούν έχει μόνο η ερευνήτρια της παρούσας μελέτης. Τα ακατέργαστα δεδομένα θα καταστραφούν εντός ενός έτους.       Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάδειξη και ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα που αφορούν την ψυχική υγεία και ευημερία των νέων. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Με εκτίμηση, Πολυξένη Ψαθάκη