Ερωτηματολόγιο στα πλαίσια εκπόνησης διατριβής.

Παράκληση για συμμετοχή σε συγκριτική έρευνα μεταξύ εξ αποστάσεως και δια ζώσης διδασκαλίας. Η παρακάτω έρευνα (απ’ το το link που ακολουθεί) διεξάγεται στα πλαίσια της διπλωματικής μου διατριβής με τίτλο: “Συγκριτική αξιολόγηση δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας των Μαθηματικών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση” η οποία εκπονείται στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένων Μαθηματικών” του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Σκοπός της μελέτης είναι να δοθεί η άποψη φοιτητών / φοιτητριών και καθηγητών / καθηγητριών του Δ.Π.Θ. σχετικά με δύο αρκετά διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους: την παραδοσιακή ή δια ζώσης και την εξ’ αποστάσεως. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και για την συμπλήρωσή του απαιτούνται μόνο πέντε (5) λεπτά. Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας και το χρόνο που διαθέσατε. Με εκτίμηση, Αντιγόνη Αικατερίνη Κυριακού. https://forms.gle/HeMgSrxAo4B4nu9TA