Ονοματεπώνυμο

e-mail

Μαθήματα

Κατσιάνη Όλγα

olgakatsiani@gmail.com

Εκπαίδευση Ενηλίκων-Δια Βίου Μάθηση

Κοινωνική Παιδαγωγική και Kοινωνικοπολιτισμική Εμψύχωση

Κουντουράς Γεώργιος

kountgeo@yahoo.gr

Ειδικά Θέματα Μεθόδων και Τεχνικών Παρέμβασης

Ηθική και Δεοντολογία στην Πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας

Ψυχοπαθολογία

Μαργουνάκης Δημήτριος

dmargoun@sw.duth.gr

Πληροφορική Ι

Πληροφορική ΙΙ

Φράγκος Σταύρος

stfragkos@yahoo.gr

Δίκτυα Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνική Εργασία με Αναπηρία και Τρίτη Ηλικία

Ειδικά Θέματα Τεκμηριωμένης και Κλινικής Πρακτικής