Ημερίδα της ΔΟΣΥΠ

Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (ΔΟΣΥΠ) του ΔΠΘ οργανώνει ημερίδα με τίτλο: «Προσβασιμότητα, Δικτύωση και Φοιτητο-κεντρικές Σπουδές: Η συμβολή της ΔΟΣΥΠ στην κοινότητα του ΔΠΘ 5 χρόνια Μετά…», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου στο διάστημα 4.00-8.00, στο κεντρικό αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής, με αφορμή τη λήξη της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS):5049108. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους φοιτητές. Εναλλακτικά και ο σύνδεσμος όπου βρίσκονται τα επισυναπτόμενα καθώς και οι δηλώσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα της ΔΟΣΥΠ:
Ημερίδα ΔΟΣΥΠ με τίτλο: Προσβασιμότητα, Δικτύωση και Φοιτητο-κεντρικές Σπουδές: Η συμβολή της ΔΟΣΥΠ στην κοινότητα του ΔΠΘ 5 χρόνια Μετά…
Green-with-Globe-Icon-Youth-Network-Conference-Poster-Schedule-F-1

Green-with-Globe-Icon-Youth-Network-Conference-Poster-1-1