Ανακοίνωση για το μάθημα Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία του διδάσκοντα κ. Β. Καραγκούνη της 7ης Δεκεμβρίου 2022

Ειδοποιούνται οι φοιτητές Α’ Εξ ότι για το μάθημα Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθούν δύο παραδόσεις: η πρώτη στις 12:00 (Α Προκάτ) και η δεύτερη στις 15:00 (στο ΑΜΦ σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα).

Ο διδάσκων

Αν Καθηγητής

Β. Καραγκούνης