Ανοιχτό Κάλεσμα Συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα του UN SDSN Youth Greece
(Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Νέων Ελλάδος)