ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

                                                  

Ανακοινώνετε ότι την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψηφίου Διδάκτορα του Τμήματος κ. Απόστολου Λέτσιου με  Θέμα : «Στρατηγικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Μονάδων Υγείας – Η Ελληνική περίπτωση». Όποιος επιθυμεί μπορεί να την παρακολουθήσει στην αίθουσα Γ μέσω e-presence.

                                                                      Από την Γραμματεία