ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Οι παραδόσεις του μαθήματος “ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ” αρχίζουν την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022 στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ με ώρα έναρξης 12.30. Κομοτηνή, 3 Οκτωβρίου 2022.

Οι διδάσκοντες

Ν. Κουλούρης          Μ. Γασπαρινάτου

Αναπλ. Καθηγητής   Επίκ. Καθηγήτρια