Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ με θέμα «Διαδικασίες εγγραφής και αποστολή πινάκων εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε Τμήματα/Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αίτηση διαγραφής από προηγούμενο Τμήμα/Σχολή νεοεισαχθέντων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023»