ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ν. ΠΟΛΥΖΟΥ

Ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Πολύζος θα ξεκινήσει τις παραδόσεις των μαθημάτων του για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, λόγω συμμετοχής του σε συνέδριο. Ο Διδάσκων Καθηγητής Νικόλαος Πολύζος