ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Όσοι φοιτητές/ φοιτήτριες του τμήματός μας αναμένουν αποτελέσματα των μαθημάτων κριτηρίων για να ξεκινήσουν την πρακτική άσκηση του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος έτους, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο τηλ. 2531039440. Με εκτίμηση, Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης