ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”

Το σημερινό μάθημα Εκπαίδευση Ενηλίκων-Δια βίου μάθηση θα αναβληθεί σήμερα για λόγους υγείας. Με εκτίμηση, Η διδάσκουσα