Κάντε κλικ

Καθηγητής

Πολύζος Νικόλαος

Κάντε κλικ

Επ. Καθηγήτρια

Κατσαμά Ειρήνη

Κάντε κλικ

Αν. Καθηγητής

Σέρμπος Σωτήρης

Κάντε κλικ

Αν. Καθηγητής

Καραγκούνης Βασίλης

Πρόεδρος

Καθηγητής

Πολυζωίδης Περικλής

Κοσμητόρισσα σχολής κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών επιστημών

Καθηγήτρια

Χατζηφωτίου Σεβαστή

Κάντε κλικ

Καθηγήτρια

Κανδυλάκη Αγάπη

Κάντε κλικ

Επ. Καθηγητής

Μορφακίδης Χρήστος

Κάντε κλικ

Επ. Καθηγητής

Παπαδημητρίου Ευριπίδης

Ανέλαβε υπηρεσία στο ΠΑΔΑ 14-03-2023 (ΦΕΚ 890/3-4-2023 τ Γ).

Καθηγητής

Πουλόπουλος Χαράλαμπος

Κάντε κλικ

Επ. Καθηγητής

Φιλιππίδης Γεώργιος

Κάντε κλικ

Επ. Καθηγητής

Δρ. Κουντουράς Γεώργιος

Κάντε κλικ

Επ. Καθηγητής

Τσαϊρίδης Χαράλαμπος

Κάντε κλικ

Αν. Καθηγητής

Τσέργας Νικόλαος

Κάντε κλικ

Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ

Κουλούρης Νικόλαος

Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Εργασία». Αναμένεται δημοσίευση του ΦΕΚ προκήρυξης